Historie

 

De Stichting Carnaval Hilvarenbeek “De Pezerikken” werd bij notariële akte opgericht op 24 november 1971. Zij ontstond uit de samenvoeging van het Overkoepelend Orgaan De Pezerikken en de Stichting Jeugdcarnaval Hilvarenbeek.
Het eerste na-de-oorlogse carnavalsinitiatief werd genomen door het bestuur van harmonie Concordia. Zij belastte in 1953 een commissie met het organiseren van een Balavond voor de leden van de harmonie op vastenaovund (de dinsdagavond voor Aswoensdag). In 1958 werd op die avond voor de eerste keer aan Raad XI en een Prins ten tonele gevoerd. Die eerste Prins was Jan Schijvens. Dat jaar werd ook voor het eerst, onder de naam D’n Instuif, door de Jeugdbeweging en de Katholieke Arbeiders Jongeren (KAJ) in het parochiehuis aan de Koestraat een avond georganiseerd voor de jeugd van Hilvarenbeek en omstreken. Ook daar traden een Raad XI en een Prins aan. Hun eerste Prins was Jan Naaijkens, die als Prins Jean Filiassie kan worden aangemerkt als eerste Hilvarenbeekse Prins van het openbare carnaval.
In de jaren daarna werd de Balavond van Concordia verplaatst naar de zaterdag vòòr Vastenaovund en vond ’s-zondags, in zaal Concordia, een Gehuwdenbal plaats van de harmonie en de voetbalclub Hilvaria.
In 1962 was het weer Concordia dat de eerste kinderoptocht organiseerde en bovendien gaven zij ook de eerste carnavalskrant uit onder de naam Beeks Zotskap. Een jaar later wordt de eerste carnavalsvereniging opgericht: De Inhangers. In ’66 volgen De Dabbers, in ’67 De Plekkers, in ’69 De Hemelvaarders, in ’70 De Postiljons, in ’71 D’n Blaawe Kaai en in ’82 De Vrolijke Mussen.

 
Vanaf 1964 ontstond er wat samenwerking om in Hilvarenbeek tot een openbare carnavalsviering te komen en werd de eerste grote optocht gehouden. Er deden maar liefst 15 wagens mee en de eerste optochtprins was Jan Kiemeney. In 1965 werd door diverse verenigingen het Comité De Pezerikken opgericht, met als doel een goede organisatie op te zetten. Zij organiseerde enkele jaren de optocht en af en toe een balavond.
In 1968 ontstond uit De Plekkers de Stichting Jeugdcarnaval Hilvarenbeek. Zij stelde zich ten doel de openbare carnaval voor de jeugd te organiseren. In 1969 kwamen de plannen voor een optocht pas laat tot stand, werd Nor Heerkens plechtig geïnstalleerd als Prins van Beek onder de naam Prins Richard Leeuwenhart I en ontstond het Overkoepelend Orgaan De Pezerikken. Een jaar later werd een echt bestuur samengesteld, onder voorzitterschap van Wim van Vught. In ’71 werd Nor Heerkens als Prins opgevolgd door Wout Spieringhs, onder de naam Prins Neptunes I. Eind ’71 vormden het Overkoepelend Orgaan en de Stichting Jeugdcarnaval zich om tot de Stichting Carnaval Hilvarenbeek “De Pezerikken”. Het openbare carnaval in Hilvarenbeek had daarmee zijn definitieve vorm gevonden.
In 1972 werd de eerste carnavalsgids uitgebracht, dat in zijn toenmalige vorm tot op de dag van vandaag, als Ut Buukske, nog steeds bestaat. In 1976 werd de eerste Aawmeutenaovund gehouden en in 1982 het eerste Liekesfist. In 1969 vormden De Hofblaozers de eerste hofkapel van De Pezerikken, later opgevolgd door Tammezuur, d’Af-en-Toeters, De Plekbend, Tofhèè en vanaf 2016 Eègewèès
Menu